Thursday, 31 December 2015

, , , , ,

Kalam Al Kibar: Shodaqoh - Cak Nun


"Kalau kamu memberi sesuatu, jangan mengharap mendapatkan balasan yang lebih banyak. Itu urusan Allah." ~ Emha Ainun Nadjib - Cak Nun ~